Search pdf ebook

«PEDAGOGIK TEXNOLOGIYaLAR VA PEDAGOGIK …

  Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat fanining predmeti va usullari ... psixologiya va notiqlik san’ati ... tamoyillari. O’quv jarag’nida ...


Filename:  ptpm1mag_uzl.pdf

Source: el.tfi.uz

Time: 16-10-24

Tags: Psixologiya Kitabi  

O’zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi Pedagogika ...

  Pedagogika fanining barkamol insonni tarbiyalashdagi maqsad ... tamoyillari 1.1 1.2 1.3 Ta`lim jaraeni mohiyati. O`rganish bilish faolligi shakli sifatida.


Filename:  Pedagogika%20teoriyasi%20uzb..pdf

Source: lectures.ndpi.uz

Time: 16-10-24

Tags: Psixologiyanin Bir Elm Kimi Vezifeleri  

tfi.jethost.uz

  2 Таълим технологиясини ишлаб чиқишда Тошкент Давлат иқтисодиѐт университети профессор ...


Filename:  kasbped.pdf

Source: tfi.jethost.uz

Time: 16-10-24

Tags: Psixologiya Testleri  

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI …

  Pedagogika va psixologiya kafedrasi Dots. ... Qiyosiy pedagogika fanining tadqiqot ob`ekti, maqsadi, ... Avvalom bor islohatlarning tamoyillari ishlab chiqiladi.


Filename:  Salistiriw%20Ped%20uzb.pdf

Source: lectures.ndpi.uz

Time: 16-10-24

Tags: Narinc Usaq Psixologiya Merkezi  

O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI SOGLIQNI SAQLASH …

  Bo¶lg¶usi o¶qituvchilarning hozirgi zamon pedagogika fanining nazariy ... psixologiya, fiziologiya, meditsina va ... tamoyillari, qonuniyatlari Ta'lim ...


Filename:  pedtarix.pdf

Source: tfi.jethost.uz

Time: 16-10-24

Tags: Psixologiya Kitabları  

«PEDAGOGIKA PSIXOLOGIYa» fanlaridan DASTUR

  o’rganish tamoyillari, qonuniyatlari va ularni shallantirishning amaliy ... (Psixologiya) Psixologiya fanining dolzarb vazifalari, predmeti.


Filename:  pedp1g_uzl.pdf

Source: el.tfi.uz

Time: 16-10-24

Tags: Semed Seyidov Psixologiya  

M A J M U A - atr.samdu.uz

  Davlat va huquq asoslari fanining predmeti ... Davlat boshqaruvi va uning tamoyillari. Ma ... Huquqiy ong, huquqiy mafkura va huquqiy psixologiya. • 5.Huquqni ...


Filename:  Huquqshunoslik.pdf

Source: atr.samdu.uz

Time: 16-10-24

Tags: Psixologiya AZ  

PEDAGOGIKA. PSIXOLOGIYA» fanidan o’quv-uslubiy M A …

  PSIXOLOGIYAfanining O’QUV DASTURI Bilim sohasi: 100000 – Ta’lim Ta’lim ... xalq ta’lim tizimi va uni tashkil etish tamoyillari.


Filename:  Pedagogika%20va%20psixologiya.pdf

Source: atr.samdu.uz

Time: 16-10-24

Tags: Psixologiya Cheloveka  

TURIZM ASOSLARI - tdiu.uz

  rivojlantirishning asosiy tamoyillari va turizm to ‘g ... «TURIZM ASOSLARI» FANINING MAQSAD ... Shuning uchun turizmni o‘rganish psixologiya ...


Filename:  Download.aspx?pageid=75&mid=54&fileid=2663

Source: www.tdiu.uz

Time: 16-10-24

Tags:   

MADANIYATShUNOSLIK ASOSLARI - n.ziyouz.com

  O‘zbekistOn Respublikasi Oliy . va O‘Rta maxsus ta’lim vaziRligi. MADANIYATShUNOSLIK ASOSLARI (Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun qo‘llanma)


Filename:  Madaniyatshunoslik%20asoslari%20(M.Abdullayev,%20E.Umarov%20va%20b.).pdf

Source: n.ziyouz.com

Time: 16-10-24

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0168 seconds