Search pdf ebook

CultureTalk Uzbekistan Video Transcripts: …

  Chunki O’zbekistan tarixi hafaqat Ozbekiston, balki butun O’rta Osiyoni ... e’tibor bergan, shuning uchun Samoniylar juda ardoqlanib keladi. Bundan tashqari


Filename:  uz_history_k1e.pdf

Source: langmedia.fivecolleges.edu

Time: 17-11-22

Tags: o'zbekiston tarixi kitobi  

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI …

  O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI ... Pedagogika tarixi fanining maqsadi va ... IX-X asrlarda Samoniylar davrida maktab va ta’lim ...


Filename:  Pedagogika%20tariyxi%20uzb.pdf

Source: lectures.ndpi.uz

Time: 17-11-22

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0271 seconds