Search pdf ebook

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий …

  2 Тузувчи: Холматова Д. Муҳаррир: Нуримова Қ. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасига 2014 йилда келиб тушган


Filename:  2014%20йил%20адабиётлар%20каталоги.pdf

Source: www.natlib.uz

Time: 18-07-17

Tags: bitiruvchi uz  maktab kabineti

9 yanvar 2010 - docs.rferl.org

  Tasisçi: Na.rçll'(lll Mllxtar Respllblikast Ali Maclisi va Nazirlar Kabineti Giindalik ictimai-siyasi qazet ... ila keçmis Sovetlar Birtiyinin ali maktab-


Filename:  9%20yanvar%202010.pdf

Source: docs.rferl.org

Time: 18-07-17

Tags: e maktab uz  accel mexico

КНИЖНА я ЛЕТОПИСЬ

  Başlanƣic va orta maktaB OBjomida umumij malumat distsiplina- ... Kattalarni oqutiş Başqarmasiniŋ metod kabineti) Ozclav. Oquv-pednaşr. Taşkent. 1939.


Filename:  5-6.1939.pdf.ocr_knizhnaialetopis.RuLat.pdf

Source: iisdev1.library.illinois.edu

Time: 18-07-17

Tags: respublika tashxis markazi  

virtualkitabxana.files.wordpress.com

  200 N-li Maktab-lisey Kompleksi ZAL otaq 39 AZôRBAYCAN RESPUBLiKASl QOBULU ÜZRa DÖVLôT KOMiSSiYASl www.tqdk.gov.az Sinaq imtaham ... Birinci hökumot kabineti


Filename:  images.pdf

Source: virtualkitabxana.files.wordpress.com

Time: 18-07-17

Tags: respublika tashxis markazi e maktab  

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus talim ...

  Maktab tarix xonasi (kabineti) va uning tarbiyaviy talimdagi o’rni Sinfdan tashqari ish Tarix o’qitishda talabalarni pedagogik tayerlash . 3 Kirish.


Filename:  taruq10.pdf

Source: elibrary.karsu.uz

Time: 18-07-17

Tags: ziyonet uzedu uz  

14 yanvar 2010 - docs.rferl.org

  apanlan islerden Sonra deryaça yeniden he- yata vesiqe qazanrru$dlt aweller Naxçavançay üzerinde yaradllan su anbanntn taleyi de u§urtu olrnamt*dt.


Filename:  14%20yanvar%202010.pdf

Source: docs.rferl.org

Time: 18-07-17

Tags: uzedu uz o'qituvchilar  

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA …

  2.2. Oquv ±metodik kabineti mudirining vazifalari va uslubiy ishlarni ... Maktab oµquvchilarining kasb tanlashi ongli zaruriyat boµlishi va ayni vaqtda


Filename:  81567

Source: library.ziyonet.uz

Time: 18-07-17

Tags: xtb uzedu uz  

KIMYOVIY EKSPERIMENT O`TKAZISH METODIKASI …

  Fanning vazifalari – talabalarni maktab kimyo kursining barcha mavzulari ... Mavzu:Kimyo kabineti va undagi texnika xavfsizligi bilan tanishish.


Filename:  24241

Source: library.ziyonet.uz

Time: 18-07-17

Tags: test uzedu uz  

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0176 seconds