Search pdf ebook

Uslubiy qo`llanma - ZiyoNET

  metodika kabineti mudiri. N. Karimov – Chust tumanidagi “Mustaqillik” kasb-xunar ... boricha maktab matematika dasturi doirasida tanlab olindi.


Filename:  56341

Source: library.ziyonet.uz

Time: 17-09-27

Tags: bitiruvchi uz  maktab kabineti

virtualkitabxana.files.wordpress.com

  200 N-li Maktab-lisey Kompleksi ZAL otaq 39 AZôRBAYCAN RESPUBLiKASl QOBULU ÜZRa DÖVLôT KOMiSSiYASl www.tqdk.gov.az Sinaq imtaham ... Birinci hökumot kabineti


Filename:  images.pdf

Source: virtualkitabxana.files.wordpress.com

Time: 17-09-27

Tags: e maktab uz  exfat vs fat32 speed

14 yanvar 2010 - docs.rferl.org

  apanlan islerden Sonra deryaça yeniden he- yata vesiqe qazanrru$dlt aweller Naxçavançay üzerinde yaradllan su anbanntn taleyi de u§urtu olrnamt*dt.


Filename:  14%20yanvar%202010.pdf

Source: docs.rferl.org

Time: 17-09-27

Tags: tashxis uz e maktab  2017 gle 350 dimensions

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus talim ...

  Maktab tarix xonasi (kabineti) va uning tarbiyaviy talimdagi o’rni Sinfdan tashqari ish Tarix o’qitishda talabalarni pedagogik tayerlash . 3 Kirish.


Filename:  taruq10.pdf

Source: elibrary.karsu.uz

Time: 17-09-27

Tags: respublika tashxis markazi e maktab  

A.M. Xudayberganov, O'zbekiston MU dotsenti, …

  maktab professori lavozimiga tayinlandi. 1800-yild Dae Fransdagi kollejning matematik fizika kafedrasi mudiri bo'ldi va uning matematika bo'limi muxbir a' zoligiga ...


Filename:  library_1469251970.pdf

Source: uzfizika.uz

Time: 17-09-27

Tags: ziyonet uzedu uz  

9 yanvar 2010 - docs.rferl.org

  Tasisçi: Na.rçll'(lll Mllxtar Respllblikast Ali Maclisi va Nazirlar Kabineti Giindalik ictimai-siyasi qazet ... ila keçmis Sovetlar Birtiyinin ali maktab-


Filename:  9%20yanvar%202010.pdf

Source: docs.rferl.org

Time: 17-09-27

Tags: uzedu uz o'qituvchilar  

IINNFFOORRMMAATTIIKKAA FFAANNIIDDAANN …

  - informatika fani kabineti, kompyuter sinfi, dasturiy ta’minot bilan ... Ta’lim muassasi (maktab, lisey, kollej), sinf, fan, o‘qituvchining


Filename:  75539

Source: library.ziyonet.uz

Time: 17-09-27

Tags: emaktab azm  

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0171 seconds