Search pdf ebook

User Posts Nemətov Ədalət / Dərslik portalı

   üçbucaqların konquriyent olduğunu söyləmək mümkün olsun?” (şəkil 5) şəkild... həndəsi fiqurlar haqqında zəruri məlumatlar, həndəsi çevrilmələr-simmetri ­ya, ...


Filename: 

Source: 

Time: 19-04-23

Tags:   mens stretch cargo pants

Düzbucaqlı üçbucaq - Vikipediya

   Düzbucaqlı üçbucaq — bir bucağı düz bucaq olan üçbucağa deyilir. Düzbucaqlı üçbucağın düz bucaq qarşısındakı tərəfi hipotenuz, ona bitişik tərəflər isə katet adlanır. Katetləri bərabər olan düzbucaqlı üçbucaq bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq adlanır.


Filename:  D%C3%BCzbucaql%C4%B1_%C3%BC%C3%A7bucaq

Source: 

Time: 19-04-23

Tags:   what does msb fbo mean

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0160 seconds