Search pdf ebook

FARMATSEVTIKA O'QUV INSTITUTI TALABALARI UCHUN ...

   Kimyoning asosiy qonunlari Kimyoning asosiy qonunlari kimyoviy reaksiya vaqtida sodir boladigan ozgarishlarni miqdoriy jihatdan tekshirish natijasida kashf etilgan ...


Filename:  19422

Source: farmatsevtika o'quv instituti talabalari uchun

Time: 18-05-23

Tags:   kimyoning asosiy qonunlari

Kimyoning asosiy qonunlari va tushunchalari. Reja: Modalar ...

   Kimyoning asosiy qonunlari va tushunchalari. REJA: Modalar massasining saqlanish qonuni. Tarkibning doimiylik qonuni. Karrali nisbatlar qonuni. Ekvivalentlar qonuni.


Filename:  index-234728.html

Source: 

Time: 18-05-23

Tags:   

Kimyoning asosiy stexiometrik qonunlari - hozir.org

   Materiyaning harakat formalari har xildir. Jismlarning qizishi va sovishi, nur sochish, elektr toki, kimyoviy o'zgarishlarning hammasi materiya harakatining turli formalaridir


Filename:  kimyoning-asosiy-stexiometrik-qonunlari.html

Source: kimyoning asosiy stexiometrik qonunlari - hozir.org

Time: 18-05-23

Tags:   

Kirish. Kimyoning asosiy stexiometrik qonunlari

   Kirish. Kimyoning asosiy stexiometrik qonunlari Reja: 1.Kimyo fanining mazmuni, vazifalari. 2.Kimyo tarixi. 3. Atom - molekulyar ta'limot. 4. Kimyoning asosiy stexiometrik qonunl


Filename:  index-234726.html

Source: kirish. kimyoning asosiy stexiometrik qonunlari

Time: 18-05-23

Tags:   

1.1. Kimyoning asosiy qonunlari

   1.1. Kimyoning asosiy qonunlari. Kimyoning asosiy qonunlari kimyoviy reaksiya vaqtida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni miqdoriy jihatdan tekshirish natijasida kashf etilgan bo'lib, ular kimyo fanining asosiy negizini tashkil etadi. Kimyo moddalar, ularning tarkibi, xossalari, tuzilishi va ular asosida bo'ladigan o' zgarishlar ...


Filename:  1.1.htm

Source: 1.1. kimyoning asosiy qonunlari

Time: 18-05-23

Tags:   

Kimyoda atom-molekular ta'limot. Gaz qonunlari ...

   Тarkibning doimiylik qonuni kimyoning asosiy qonunlari qatoriga kiradi: har qanday toza modda olinish usulidan qat'i nazar, ...


Filename:  65

Source: kimyoda atom-molekular ta'limot. gaz qonunlari

Time: 18-05-23

Tags:   

Kimyo fanidan mavzular - abt.uz

   Kimyoning stexiometrik qonunlari . Kimyoning asosiy qonunlari va formulalari ; Modda miqdori- mol. Atomlarning molekulyar massasi ; Atomlar soni, massasi ;


Filename:  kimyo-mavzulari

Source: kimyo fanidan mavzular - abt.uz

Time: 18-05-23

Tags:   

1-bob KIMYONING ASOSIY TUSHUNCHA VA QONUNLARI. – E ...

   I BOB. KIMYONING ASOSIY TUSHUNCHA VA QONUNLARI. 1-§. Kimyoning asosiy tushunchalari. Kimyo tabiiy fanlar jumlasiga kiradi va moddalarning tarkibi , tuzilishi, xossaliri hamda o'zgarishlarini va shu o'zgarishlarda sodir bo'ladigan hodisalarni o'rganadi. Kimyo sohasidagi nazariya va amaliyotni yaxshi bilish uchun ...


Filename: 

Source: 1-bob kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari. – e

Time: 18-05-23

Tags:   

1.KIMYONING ASOSIY TUSHUNCHA VA QONUNLARI – E-DARS.UZ

   KIMYONING ASOSIY TUSHUNCHA VA QONUNLARI. 1- dars. Mol. Molyar massa. Avogadro soni. Mol – bu moddalarning 0,012 kg uglerod izotopi da nechta atom bo'lsa, tarkibida shuncha struktura birliklar (molekula, atom, ion va b. ) bo'ladigan miqdordir. Molyar massa − bu modda massasining modda miqdoriga bo'lgan ...


Filename: 

Source: 1.kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari – e-dars.uz

Time: 18-05-23

Tags:   

Atom-molekulyar ta'limotning asosiy qoidalari. Atom va ...

   Kimyoning asosiy qonunlari. Mendeleev davriy sistemasi va davriy qonun. Kimiyo - tabiat haqidagi fan bo`lib, u fizika, biologiya, minеrologiya fanlari kabi moddiy ...


Filename:  atom-molekulyar-talimotning-asosiy-qoidalari-atom-va-molekulal.html

Source: atom-molekulyar ta'limotning asosiy qoidalari. atom va

Time: 18-05-23

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0142 seconds