Search pdf ebook

Adabiyot - 28 Ноября 2011 - Studentka

   1) Prolog (yunoncha avvalgi so'z, so'z oldi) – badiiy asardagi muqaddimaning bir turi. 2) Ekspozitsiya (lotincha tushuntirish) – syujetning kirish, boshlanish qismi voqealar yuz beruvchi o'rin – joy, asar qahramonlarining xarakterini shakllantiruvchi ijtimoiy muhit va shart –sharoitlar tasviri.


Filename:  2011-11-28-33

Source: 

Time: 19-06-17

Tags:   

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA...

   o'rganish, bilish jarayonida vujudga keladi. Ijtimoiy ongning barcha shakllari – ilm-fan, din, falsafa, san'at va badiiy adabiyot, axloq, siyosat va huquq – muayyan bir g'oyalarni yaratadi, ularga tayanadi va ularni rivojlantiradi. Ma'lum ma'noda aytish mumkinki, har bir ong sohasining o'z g'oyalari mavjud bo'ladi.


Filename:  migatt_uzl_01e89.pdf

Source: o'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta

Time: 19-06-17

Tags:   

Read uzbekistontarixi_uz_GoldDday.pdf

   iyun kuni bir guruh tarixchi olimlar bilan bo'lgan suhbatida ilgari surilgan nazariy, ... ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-madaniy siyosatining mustamlakachilik mohiyati, SSSRning ...


Filename:  goldday-narod-ru-adabiyot-uzb-uzbekistontarixi-uz-golddday

Source: read uzbekistontarixi_uz_golddday.pdf

Time: 19-06-17

Tags:   

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TAHLIM ...

   sifatida ijtimoiy taraqqiyotda katta o¶rin tutib, faol rol o¶ynab kelgan. Buning sababi shuki, badiiy adabiyot ijtimoiy ong shakllaridan biri ekanligidir. Adabiyotning eng asosiy vazifasi insomshunoslikdir. Haqiqatdan ham , badiiy asarda tasvirlangan har bir obraz bevosita inson yoki inson bilan bog¶liq narsa va


Filename:  17041

Source: o`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus tahlim

Time: 19-06-17

Tags:   

Фалсафа охиргиси лотин - akadmvd.uz

   boshqa tabiiy va ijtimoiy fanlar qonuniyatlari bilan o'zaro munosabati va aloqadorligi, falsafada ong, g'oya va mafkura masalalari, huquqiy ong ijtimoiy ongning bir turi sifatida, falsafada bilish muammosi va ilmiy bilish mohiyati, huquqiy ijodkorlik bilishning shakli sifatida, inson va jamiyat falsafasi, fanning


Filename:  2012-yusubov-falsafa-lot.pdf

Source: Фалсафа охиргиси лотин - akadmvd.uz

Time: 19-06-17

Tags:   

Milliy g'oya portali - istiqlol.samdu.uz

   Ijtimoiy ongning barcha shakllari: ilm-fan, falsafa, din, siyosat, sanat va badiiy adabiyot, axloq va huquq muayan bir g'oyalarni yaratadi, ularga tayanadi va ularni rivojlantiradi. Professor S.Mamashakirovning fikricha, g'oyalarni shakliy, mazmuniy, sotsial-etnik, ko'lamiy va boshqa tamoyillar asosida quyidagicha turkumlashtirish mumkin:


Filename:  goya_turlari

Source: milliy g'oya portali - istiqlol.samdu.uz

Time: 19-06-17

Tags:   

Abituriyentlarga yordam: adabiyotdan tayyorlov kurslari

   1)Prolog (yunoncha avvalgi so'z, so'z oldi) – badiiy asardagi muqaddimaning bir turi. 2) Ekspozitsiya (lotincha tushuntirish) – syujetning kirish, boshlanish qismi voqealar yuz beruvchi o'rin – joy, asar qahramonlarining xarakterini shakllantiruvchi ijtimoiy muhit va shart –sharoitlar tasviri.


Filename:  index.php?topic=1786.30

Source: 

Time: 19-06-17

Tags:   

San'at mo'jizadir. Yurak va miyaning shunday xilvat ...

   San'at turlari – san'at mavjudligini tarixan tarkib topgan barqaror shakllaridir . Biz endi san'at voqelikni inson tomonidan aks ettirishning alohida shakli ijtimoiy ongning alohida shakli ekanligi bilib oldik . San'atning umumiy qonunlari va hususiyatlari bilan tanishdik . Uning voqelikni badiiy obrazlarda aks ettirishni bildik .


Filename:  sanat-mojizadir-yurak-va-miyaning-shunday-xilvat-joylari-borki.html

Source: san'at mo'jizadir. yurak va miyaning shunday xilvat

Time: 19-06-17

Tags:   

San'at asarini nafosatli idrok etish va shaxs nafosatli ...

   San'at ijtimoiy hayotning murakkab, rango - rang munosabatlari bilan aloqador bo'lib, u bir vaqtning o'zida ham mehnatning alohida turi, ham ijtimoiy ishlab chiqarishning maxsus sohasi, ham ijtimoiy ongning bir shakli, ham o'ziga xos bilim sohasi, ham ijodiy faoliyatning bir ko'rinishi sifatida amal qiladi.


Filename:  sanat-asarini-nafosatli-idrok-etish-va-shaxs-nafosatli-tarbiya.html

Source: san'at asarini nafosatli idrok etish va shaxs nafosatli

Time: 19-06-17

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0137 seconds