Search pdf ebook

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ

  Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ikinci bцlməsində nəzərdə tutulan əmək, istirahət, ...


Filename:  Emek-mecellesi-2008.pdf

Source: labourrights-az.org

Time: 18-01-22

Tags:   can jews eat chicken

Azərbaycan Respublikasının QANUNLARI

  Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2003-ci ilin dekabr ayından 2005-ci ilin yanvar ayınadək olan dövrdə imzaladığı qanunlar ... Toplusu .- 2003 ...


Filename:  laws1.pdf

Source: files.preslib.az

Time: 18-01-22

Tags:   sale of lease agreement

Sosial sığortahaqqında Az rbaycan Respublikasının …

  Sosial sığortahaqqında Az rbaycan Respublikasının Qanunu ... Az rbaycan Respublikası Milli M clisininqrarı,Az rbay can Respublikası prezidentinin


Filename:  number_250.PDF

Source: www.sspf.gov.az

Time: 18-01-22

Tags:   today you tomorrow me

Azərbaycan Respublikasının QANUNLARI - preslib.az

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İlər İdarəsinin P R E Z İ D E N T K İ T A B X A N A S I Azərbaycan Respublikasının QANUNLARI


Filename:  laws14.pdf

Source: files.preslib.az

Time: 18-01-22

Tags:   

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinin …

  Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası ... qüvvədə olan qanunlar və ... Qanunvericilik Toplusu, 1997, № 1 ...


Filename:  b377311a5568972497b3a4c22d7fe575.pdf

Source: www.migration.gov.az

Time: 18-01-22

Tags:   

AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANLARI - Milli …

  adına layiq görülmələri haqqında Azərbaycan Respublikası ... Respublikasının Qanunlar Külliyyatı.- B., 2001.- ... Qanunvericilik Toplusu.- 2005.- №7.-


Filename:  amq.pdf

Source: anl.az

Time: 18-01-22

Tags:   

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi – …

  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ... Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemini təkil edən normativ hüquqi ... qanunlar; 4) fərmanlar; 5 ...


Filename:  GlossaryLegal.pdf

Source: www.csc.gov.az

Time: 18-01-22

Tags:   

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi

  nəzərdə tutan qanunlar ... Bu vəzifələri həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi ... Azərbaycan Respublikası ...


Filename:  Criminal%20Code_az.pdf

Source: ihl-databases.icrc.org

Time: 18-01-22

Tags:   

AZ RBAYCAN RESPUBL İKASI T HS L NAZ RL Y AZ …

  qbul edilmi ş qanunlar, ... Azr baycan Respublikası Rabit v İnformasiya ... olunan çoxtirajlı “Q zet” adlı n şri ilk sanballı reklam toplusu sayılır.


Filename:  aslanli_tural.pdf

Source: unec.edu.az

Time: 18-01-22

Tags:   

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATINDA …

  Xarici investorlar Azərbaycan Respublikası ərazisində aşağıdakı yolla ... «Inv stisiya f əaliyy ti haqqnda» AR qanunlar. ... əsərlər toplusu, ...


Filename:  AZeRBAYCAN%20IQTISADIYYATINDA%20XARICI%20INVESTISIYALAR.pdf

Source: www.jhss-khazar.org

Time: 18-01-22

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0213 seconds