Search pdf ebook

DÜNYAGÖRÜŞÜ, O CÜMLƏDƏN AZƏRBAYCAN ... - …

  Proqramla bağlı sual və təkliflərinizi r.aliyev@csc.gov.az ünvanına göndərməyinizi xahiş edirik. ... ³Azərbaycan tarixi. 11-ci sinif üçün dərslik´, ...


Filename:  dunyagorushu6-7.pdf

Source: www.csc.gov.az

Time: 16-12-10

Tags: 7 ci sinif tarix testleri  az tarixi testleri

QANUNVERİCİLİK ÜZRƏ PROQRAM - stat.gov.az

  İmtahanın yeri və tarixi Komissiya tərəfindən müəyyən edilir və imtahann keçirilmı əsinə azı 3 gün qalmış namizədlərə bu ... Az ərbaycan ...


Filename:  TESTQA3_6-7.pdf

Source: stat.gov.az

Time: 16-12-10

Tags: azerbaycan tarixi testleri  ge profile washer recall

Kimyasal Silahlar:Etkileri, Korunma Yollarý

  sarin testleri için üretim maksatlý küçük çapl ... az/decon.htm Fas.org/nuke/intro/c w/intro.htm. Dr. Orhan Oyar*, Dr. Ahmet Yeþildað**, Dr. Ufuk Kemal ...


Filename:  kimyasal.pdf

Source: www.ttb.org.tr

Time: 16-12-10

Tags: tarix testleri online  cat five cable color code

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ - edu.gov.az

  Testin tarixi / / 2009 Gün ... Padşah buyurdu ki, ədalətsizlik ən əvvəl az şeylərdən baş verir, alınan bir şey az da olsa, çox da olsa, gərək


Filename:  iv-anadili.pdf

Source: edu.gov.az

Time: 16-12-10

Tags: tarix testleri  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ - edu.gov.az

  Məktəbin adı Şagirdin kodu Şagirdin adı Soyad Ad AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ Milli qiymətləndirmə 2009 IV sinif RİYAZİYYAT


Filename:  iv-riyaziyyat.pdf

Source: edu.gov.az

Time: 16-12-10

Tags: tarixden testler  

MÜƏLLİM ÜÇÜN METODİK VƏSAİT - bakineshr.az

  Bədii əsərlər seçilərkən tarixi-mədəni ənənələrimiz, ədəbi təhsil sisteminin zən-gin təcrübəsi nəzərə alınmışdır.


Filename:  Edeb%205%20Muellim-opt.pdf

Source: bakineshr.az

Time: 16-12-10

Tags: tarix testleri 8 ci sinif  

АЗЯРБАЙЪАН КООПЕРАСИЙА УНИВЕРСИТЕТИНИН …

  Az K56 Elmi redaktor: Ġsa Hüseyn oğlu Alıyev AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, i.e.d., professor Rəyçilər: Arif ġəkərəli oğlu ġəkərəliyev


Filename:  Azf-266611.pdf

Source: www.anl.az

Time: 16-12-10

Tags: 8 ci sinif testleri  

B-7 MV az F7

  www.bakineshr.az ISBN 978-9952-8145-9-0 (2) ... səciyyəvi xüsusiyytləri, tarixi inkiə şaf prosesind mürəəkkəbləşmələri, müxtlifliyi və ...


Filename:  BIO-7%20az%20MV-opt.pdf

Source: www.bakineshr.az

Time: 16-12-10

Tags: azerbaycan tarixi test suallari  

Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi ... - derslik.edu.az

  Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün “Həyat bilgisi – 6” dərslik komplektinə dair TQDK-nın monitorinqinin yekun rəyinə müəllifin münasibəti


Filename:  CVB_6_Heyat_bilgisi.pdf

Source: www.derslik.edu.az

Time: 16-12-10

Tags:   

QARABAĞ TARİXİ MƏNBƏLƏRDƏ - virtualkarabakh.az

  HÜSEYNOV Yunis Rza oğlu, t.ü. fəlsəfə doktoru: QARABAĞ TARİXİ MƏNBƏLƏRDƏ Bakı: “Şuşa” nəşriyyatı, 2012. – 248 s.


Filename:  Ynis_qarabag_tarixi_menbelerde.pdf

Source: www.virtualkarabakh.az

Time: 16-12-10

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0174 seconds