Search pdf ebook

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA …

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası rəyasət heyətinin 2010-cu il 30 aprel tarixli (protokol ... Riyaziyyat v. ə ...


Filename:  riyaz_mex.pdf

Source: www.aak.gov.az

Time: 17-10-17

Tags:   ali riyaziyyat

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHS L NAZ RL Y ə …

  Elmi redaktoru: fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent N. ... Dərs vəsaiti, əsasən, ali məktəblərin fizika, fiziki elektronika,


Filename:  radiofizika-dc999rs-vc999saiti-bakc4b1-bakc4b1-universiteti-2008.pdf

Source: nezerifizika.files.wordpress.com

Time: 17-10-17

Tags:   mohan s restaurant

DİDAKTİKA VAHİDLƏRİ - Azerbaijan Technical …

  İPF – B01 Riyaziyyat Mathematics İPF – B02 Fizika General Physics İPF – B03 Ehtimal və statistika Statistics and Probability İPF ...


Filename:  Ali_tehsilin_mezmunu(SE-050656).pdf

Source: aztu.edu.az

Time: 17-10-17

Tags:   keyence fd s series

AL İ T HS İL P İLL SİNİN DÖVL T STANDARTI MAG …

  olmayaraq Az rbaycan Respublikasında f aliyy t göst rn ali t hsil mü ssis lri 060407 ... riyaziyyat sah sind elmi-tdqiqat i şini yerin


Filename:  menec_t13052014.pdf

Source: unec.edu.az

Time: 17-10-17

Tags:   

Erciyes Universileli leleviziyasinin Asma huh(;esi canli ...

  universitetin riyaziyyat fakiiltasina daxil olduni. Bitirdikdan sonra Moskvaya geldim. ... ila daha^ox ^ali^maq istayirik. Bu yolda c^ali^malari-miz, ...


Filename:  A-S-M-A-B-A-H-C-E-S-i-N-I-N-QONACI-H-A-M-L-E-T-ISAXANLI.pdf

Source: eurasia-academy.org

Time: 17-10-17

Tags:   

AZƏ İKASINDA ELMİ VƏ ELMİ-PEDAQOJİ İŞÇİLƏRƏ …

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası rəyasət heyətinin 2012-ci il 13 aprel tarixli ... fizika, riyaziyyat, texnika,


Filename:  ixt_nomen.pdf

Source: www.aak.gov.az

Time: 17-10-17

Tags:   

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında ali təhsilin ...

  Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2220108 1 Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında ali təhsilin müsbət təsirlərinin artırılması


Filename:  SSRN_ID2220108_code1958326.pdf?abstractid=2220108&mirid=4

Source: papers.ssrn.com

Time: 17-10-17

Tags:   

Müşahidə Şurası, İdarə Heyəti və Audit Komitəsinin …

  İran-Azad İslam İnstitutu Fizika-Riyaziyyat (012) 447 00 55 ... Filiz Yunus Emre Ali Bilkent Universiteti Bank işi-Maliyyə yunusemre.filiz@nab.com.tr


Filename:  musahide_surasi_idare_heyeti_ve_audit_komitesinin_sedri_ve_uzvlerinin_adi_2016.pdf

Source: www.bankofbaku.com

Time: 17-10-17

Tags:   

AMEA RMİ-nin Riyazi analiz şöbəsinin 2015-ci ilin …

  1 AMEA RMİ-nin "Riyazi analiz" şöbəsinin 2015-ci ilin yarım illik Elmi və elmi-təşkilatı fəaliyyətinin H E S A B A T I I. ELMI HISSƏ


Filename:  I_yarimillik_2015_Riyazi_analiz.pdf

Source: www.imm.az

Time: 17-10-17

Tags:   

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI …

  7 İPF-B01 Riyaziyyat-1 Riyaziyyat 5 75 45 30 ... * Ali məktəblərin təklifləri əsasında Azərbaycan bölməsində təhsil alanlar öz arzuları ilə ...


Filename:  T050627_Tadris%20plan_.pdf

Source: aztu.edu.az

Time: 17-10-17

Tags:   

elmi-t kilatı f aliyy tinin - imm.az

  cümlədən biri AMEA-nın müxbir üzvü, 7-si fizika və riyaziyyat elmləri namizədi və ... V.S. Guliyev, Ali Akbulut, V. H. Hamzayev, Okan Kuzu, ...


Filename:  illik_2016_Riyazi_analiz.pdf

Source: www.imm.az

Time: 17-10-17

Tags:   

Dos. QASIMOV H S NALI BAX ALI O LUNUN ELM S …

  dos. qasimov h s nali bax Şali o Ğlunun elm İ s rl rİnİn s İ y a h i s i 1.. . , . . , . . . - cu 2 s


Filename:  qas_ELMI-ESERLER.pdf

Source: unec.edu.az

Time: 17-10-17

Tags:   

İŞDÜNYASI İLƏ TƏHSİL ARASINDAKI NÜMUNƏVİ …

  Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2200438 İŞDÜNYASI İLƏ TƏHSİL ARASINDAKI NÜMUNƏVİ KÖRPÜ: MAARİFPƏRVƏR, XEYRİYYƏÇİ, NEFT ...


Filename:  SSRN_ID2200438_code1958326.pdf?abstractid=2200438&mirid=4

Source: papers.ssrn.com

Time: 17-10-17

Tags:   

Əli bəy Hüseynzadə - vivo-book.com

  Fransada ali təhsil almıú Saida riyaziyyat müəllimi idi. "Qızım Saida Lyondan**** qayıtdığı doqquz ay qədər olar. İndiki halda "Kabata


Filename:  Az%c9%99r%20Turan%20-%20%c6%8fli%20b%c9%99y%20H%c3%bcseynzad%c9%99.pdf

Source: www.vivo-book.com

Time: 17-10-17

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0292 seconds