Search pdf ebook

1 Adların mənaları - ariz.ucoz.com

  Ay kimi şanlı, görkəmli, parlaq. - Kişi ve qadın adı olaraq istifadə edilir. Ayşə - (Ər.) Yaşayan. Rahat yaşayan. Ayşən - (Tür.) Şən ay, gülən ay.


Filename:  Adlarin_menalari_1.pdf

Source: ariz.ucoz › adlarin_menalari_1.pdf

Time: 17-05-26

Tags:   adlar ve menalari

ariz.ucoz.com

  2 Елми редактору: М.М.Адилов АМЕА-nın Ялйазмалар Институтунун директору, филолоэийа елмляри ...


Filename:  Adlar_ve_menalari.pdf

Source: ariz.ucoz › adlar_ve_menalari.pdf

Time: 17-05-26

Tags:   grade1 science

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0199 seconds