Search pdf ebook

Ziyonet.uz

   “Adabiyotshunoslik asoslari” (shu kungacha “Adabiyotshunoslikka kirish” ... Mazkur uslubiy ko`rsatmada o`zbek filologiyasi fakulteti 1-kurs talabalarining «O` zbek adabiyoti tarixi» fanidan mustaqil ishlarni bajarish uchun zaruriy uslubiy ko` rsatma va ... Ma'ruza matnlari mazkur fan bo'yicha tuzilgan dastur asosida yaratilgan ...


Filename:  search?Find%5Bsearch_value%5D=adabiyot&Find%5Bresource%5D=library

Source: ziyonet.uz

Time: 19-04-21

Tags:   voet and voet lipids ppt

Adabiyotshunoslikka kirish - Quronov

   Amaldagi o`quv rеjasida "Adabiyotshunoslikka kirish" kursi uchun ma'ruza, .... 1. " O`zbеk tili va adabiyoti" jurnali. Bu jurnal Alishеr Navoiy nomidagi Til va ...


Filename:  dkit1.html

Source: 

Time: 19-04-21

Tags:   materi pengantar bisnis

adabiyotshunoslik nazariyasi - Ziyouz.com

   Adabiyotshunoslik nazariyasi: Oliy o'quv yurtlari uchun dars- lik/Mas'ul murarrar: B. ... 1. Bir xalqning, davrning badiiy, ilmiy, filosofik va boshqa asarlari ma- jmui: o 'zbek ..... Jumladan, Alisher Navoiyning o'n besh jildlik asarlari matni tayyor- lanib , nashr qilindi. ..... asosiy vazifasini kurs davomida tahlil etamiz. Lekin hozircha ...


Filename:  146-ona-tili-va-adabiyot?download=7351:adabiyotshunoslik-nazariyasi-hotam-umurov

Source: adabiyotshunoslik nazariyasi - ziyouz.com

Time: 19-04-21

Tags:   samoa car dealer

Boshlang`ich talim pedagogikasi fakulteti - Документ - Gigabaza.ru

   2-3-kurs talabalari uchun ona tili. o`qitish metodikasi fanidan. ma'ruzalar matni ... 1.Ona tili o'qitish usuliyoti fanining predmeti va vazifalari. 2.Ona tili o'qitish usuliyoti .... ularga adabiyotshunoslikdan nazariy ma'lumot berilmaydi, ammo usuliyot ...


Filename:  138360-pall.html

Source: boshlang`ich talim pedagogikasi fakulteti - Документ - gigabaza.ru

Time: 19-04-21

Tags:   lon gai diem

«Madaniyatshunoslik» fanidan ma'ruza matnlari Тuzuvchilar ...

   «Madaniyatshunoslik » fanidan ma'ruza matnlari Тuzuvchilar: t.f.n. F. Tolipov kat.o'q N. Kuchimov o'q J. Turdiev Тoshkent - 2010 1-mavzu. «Madaniyatshunoslik» fani predmeti, metodologik asoslari va barkamol avlodni shakllantirishdagi ahamiyati MAQSAD.


Filename:  index-70991-1.html

Source: «madaniyatshunoslik» fanidan ma'ruza matnlari Тuzuvchilar

Time: 19-04-21

Tags:   ecotton gin system

YAKKA KURASH SPORT TURLARI (YENGIL ATLETIKA) ...

   “ Yakka kurash sport turlari (yengil atletika)” fanidan 1-kurs talabalari uchun baholash mezoni Maruza 6soat 8 soat Amaliy 28 soat 40 soat Seminar 4 soat 8 soat Tajriba 0 soat 0 soat Nazoratlar JN-1 ON JN-2 YN Jami Maksimal Ball 20 30 20 30 100 Saralash Ball 11 16,5 11 16,5 55 Nazorat xaftasi 8 9 16 18


Filename:  1.pdf

Source: yakka kurash sport turlari (yengil atletika)

Time: 19-04-21

Tags:   

ZiyoNET

   Mazkur uslubiy ko`rsatmada o`zbek filologiyasi fakulteti 1-kurs talabalarining «O`zbek adabiyoti tarixi» fanidan mustaqil ishlarni bajarish uchun zaruriy uslubiy ko`rsatma va topshiriqlar, zarur adabiyotlar va internet manzillarida mavjud saytlar berilgan. Uslubiy ko`rsatma o`zbek filologiyasi fakulteti talabalariga mo`ljallangan.


Filename:  search?Find%5Bsearch_value%5D=adabiyot&Find%5Bresource%5D=everywhere

Source: 

Time: 19-04-21

Tags:   

ZiyoNET › Kutubxona › Kurs ishi, Kurs loyihasi va Diplom ...

   A. A. Qurbonov tomonidan tayyorlangan «Institutlar talabalari va kollejlar o`quvchilari uchun: Kurs ishlarii, Kurs loyihalari va diplom ishi (loihasi) matnlari hamda grafik topshiriqlarini yozishning tartib qoidalari» Qo`llanmasining, NavDKI Uslubiy kengashining 28.04.2009 yildagi № 5 bayonnomasi bilan tasdiqlangan va institut hamda kollejlar talabalari uchun o`quv jarayonida qo`llashga ...


Filename:  49178

Source: ziyonet › kutubxona › kurs ishi, kurs loyihasi va diplom

Time: 19-04-21

Tags:   

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O` - TMI Elektron ...

   Talabalarning nutq madaniyati fanini o'zlashtirishlari uchun o`qitishning ilg'or va .... 1. G'arb madaniyatida notiqlik san'atining o'rni. 2. Nutq odobi. 3. Adabiy norma . 4. ...... Husanov N. Nutq madaniyati fanidan ma'ruza matnlari. T.: TMI ...... S. Adabiyotshunoslik ...... yo'nalishining bakalavriat (3-kurs) 1-semestrida o'qitiladi.


Filename:  %D0%A3%D0%9A%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%A7%D0%98%20%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%98%20%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%98.pdf

Source: o`zbekiston respublikasi oliy va o` - tmi elektron

Time: 19-04-21

Tags:   

Talabalar uchun madaniyatshunoslik fanidan o'quv-uslubiy ...

   Zoologiya akademik litseylar uchun darslik (1-qism) Zoologiya akademik litseylar uchun darslik (1-qism) Zoologiya akademik litseylar uchun darslik (2-qism) Menejment fanidan ma'ruzalar matni; Ekologiya fanidan ma'ruza matnlari; Ekologiyadan biotеxnologiya yo'nalishi 4 kurs talabalari uchun ma'ruzalar matni; Tabiatni muhofaza qilish fanidan ...


Filename:  93-1-0-6794

Source: talabalar uchun madaniyatshunoslik fanidan o'quv-uslubiy

Time: 19-04-21

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 2.1167 seconds