Search pdf ebook

MÜƏLLİM ÜÇÜN METODİK VƏSAİT - bakineshr.az

  4 3. mƏnƏvİ dƏyƏrlƏr, hƏmİŞƏyaŞar hİkmƏtlƏr


Filename:  Edeb%205%20Muellim-opt.pdf

Source: bakineshr.az

Time: 16-12-08

Tags: 4 Cu Sinif Ucun Testler  4 sinif riyaziyyat testleri

2-ci sinifləri üçün “İngilis dili” dərsliyi

  4. “Müəllim üçün metodik vəsait”in (MMV-nin) ... İbtidai sinif üzrə kurikulumda 2-ci sinif üçün yalnız 2 məzmun xətti (dinləyib-


Filename:  Ingilis_2.pdf

Source: www.derslik.edu.az

Time: 16-12-08

Tags: 4 Cu Sinif Testleri  qa online training

derslik.edu.az

  lardan istifado olunduguna göro riyaziyyat fanni ila inteqrasiyasl göstarilmalidir. Homin bölmodo 3-cü mövzuda proporsiya vo


Filename:  Tesviri%20incesenet%201-CAVAB.pdf

Source: derslik.edu.az

Time: 16-12-08

Tags: 2 Ci Sinif Riyaziyyat Testleri  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

  4. ağ 5. şirin 6. sarı A) 2, 3, 4 B) 3, 5, 6 C) 2,4, 6 D) 1, 2 ... IV sinif Ana dili.doc Author: user Created Date:


Filename:  iv-anadili.pdf

Source: edu.gov.az

Time: 16-12-08

Tags: 4 Cu Sinif Ucun Test  

Cəbr və analizin başlanğıcı - riyaziyyat.net

  ... 2 C) 4 D) 6 E) 14 3. 4; 12; ... _____ Sinif _____ Yoxlama keçirilən fənn: Fənn müəllimi: Tarix_____ Düzgün cavabların sayı ...


Filename:  c%C9%99br%201.pdf

Source: riyaziyyat.net

Time: 16-12-08

Tags: 5 Ci Sinif Riyaziyyat Testi  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

  Məktəbin adı Şagirdin kodu Şagirdin adı Soyad Ad AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ Milli qiymətləndirmə 2009 IV sinif RİYAZİYYAT


Filename:  iv-riyaziyyat.pdf

Source: edu.gov.az

Time: 16-12-08

Tags: 4 Cu Sinif Imtahan Testleri  

B-7 MV az F7

  4. BAKTERİYALAR, GÖBӘLӘKLӘR, ŞİBYӘLӘR ... Biologiya fənni üzrə VII sinif dərsliyi təbiət-cəmiyyət münasibtləəri baxımından


Filename:  BIO-7%20az%20MV-opt.pdf

Source: www.bakineshr.az

Time: 16-12-08

Tags: Riyaziyyat Testleri  

RIYAZIYYAT VƏ INTELLEKT - anl.az

  RIYAZIYYAT V Ə INTELLEKT Variant ... Dördüncü sinif proqramını m ... 4 man Е) 5 man 2) х və y-in cəmini tаpın: 6400 $ $ $ $ $ $ $ $ $ - 3725 ...


Filename:  ir_vB.pdf

Source: www.anl.az

Time: 16-12-08

Tags: Riyaziyyat Testleri 4 Cu Sinif  

F KURSLARI - hedef.edu.az

  4. lazımınca 5. mühacir A) 1, 2 B) 2, 3, 5 C) 2, 3, 4 D) 1, 5 E) 1, 3, 5 İzahı: Sualın ...


Filename:  Azerbaycan.pdf

Source: www.hedef.edu.az

Time: 16-12-08

Tags:   

RIYAZIYYAT VƏ INTELLEKT - anl.az

  RIYAZIYYAT V Ə INTELLEKT Variant ... Dördüncü sinif proqramını m ... Ədədi 4-ə böləndə аşаğıdаkılаrdаn hаnsı qаlıq оlа bilər? А) ...


Filename:  ir_vC.pdf

Source: www.anl.az

Time: 16-12-08

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0211 seconds