Search pdf ebook

MÜƏLLİM ÜÇÜN METODİK VƏSAİT - bakineshr.az

  4 3. mƏnƏvİ dƏyƏrlƏr, hƏmİŞƏyaŞar hİkmƏtlƏr


Filename:  Edeb%205%20Muellim-opt.pdf

Source: bakineshr.az

Time: 18-02-19

Tags: riyaziyyat testleri 3 cu sinif  inclassnow training

Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün “Həyat …

  Dərslik komplektində 4 məzmun xətti ... Məsələn, 8–9-cu s ... Hətta bu gün 6-cı sinif úagirdləri


Filename:  CVB_6_Heyat_bilgisi.pdf

Source: derslik.edu.az

Time: 18-02-19

Tags: 4 cu sinif imtahan testleri  

Məntiqi düşünmə qabiliyyətinin yoxlanılması üzrə …

  4-cü úərtə əsasən Nilufər fransız dilini bilir, lakin arfada çala bilmir. Bu úərti də uyğun xanalarda toplama və çıxma iarələrini


Filename:  mentiqmetodikvesait.pdf

Source: www.csc.gov.az

Time: 18-02-19

Tags: 5 ci sinif riyaziyyat testi  

RIYAZIYYAT VƏ INTELLEKT - anl.az

  RIYAZIYYAT V Ə INTELLEKT Variant ... Dördüncü sinif proqramını m ... 4 man Е) 5 man 2) х və y-in cəmini tаpın: 6400 $ $ $ $ $ $ $ $ $ - 3725 ...


Filename:  ir_vB.pdf

Source: www.anl.az

Time: 18-02-19

Tags: riyaziyyat testleri  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

  IV sinif ANA DİL İ Test kitabçası ... 4. Fərqli zamanı göstər. A) kəsəcək B) biləcək ... mək C) du D) cu 33. “Dəmir qapı” söz ...


Filename:  iv-anadili.pdf

Source: edu.gov.az

Time: 18-02-19

Tags: 4 cu sinif ucun test  

IV sinif riyaziyyat - Təhsil Nazirliyi - edu.gov.az

  IV sinif RİYAZİYYAT Test kitabçası Testin tarixi / / 2009 Gün Ay . 1. Hesablayın :15+3 · 4 –16= ? A) 27 ...


Filename:  iv-riyaziyyat.pdf

Source: edu.gov.az

Time: 18-02-19

Tags: 4 cu sinif testleri  

derslik.edu.az

  lardan istifado olunduguna göro riyaziyyat ... illikplanla§dzrma nümunasi " lido 19-cu ... I -ci sinif insan fiquru ...


Filename:  Tesviri%20incesenet%201-CAVAB.pdf

Source: derslik.edu.az

Time: 18-02-19

Tags: test 3 sinif riyaziyyat  

Mövzu 1Fonetika. lifba Danı ıq s sl ri. - unec.edu.az

  4. #0201#01#01#01 Cingiltili samitl rin yaranmasında a şağıdakılardan hansı daha f al i ştirak edir? A) ) ss tell ri B) dodaqlar C) dil D) damaq ...


Filename:  0201_az_dili11.pdf

Source: unec.edu.az

Time: 18-02-19

Tags: 2 ci sinif ucun testler  

RIYAZIYYAT VƏ INTELLEKT - anl.az

  Dördüncü sinif proqramını m ... Riyaziyyat və intellekt - Bakı: Müntərcim, ... Ədədi 4-ə böləndə аşаğıdаkılаrdаn hаnsı qаlıq оlа ...


Filename:  ir_vC.pdf

Source: www.anl.az

Time: 18-02-19

Tags:   

Fizika 9 Sinif - earlybooks.tk

  [by] popular writer : fizika 9 sinif - [pdf]. fizika 9 sinif download ebook pdf fizika 9 sinif with premium access ... 9-cu sinif riyaziyyat testleri cavablari; ...


Filename:  fizika-9-sinif.pdf

Source: earlybooks.tk

Time: 18-02-19

Tags:   

Results generated in: 0.0212 seconds