Search pdf ebook

RİYAZİYYATIN MƏSƏLƏ VASİTƏSİLƏ TƏKRARI - anl.az

  riyaziyyat müəllimlərinə, ... 4 da demək olar. V-VI ... 10. 9-cu Ģəkildə təsvir olunmuĢ bərabərlik doğru deyil. Kibrit dənələrindən


Filename:  qe_rmvti.pdf

Source: www.anl.az

Time: 17-10-17

Tags: 4 cu sinif imtahan testleri  

Fizika 9 Sinif - earlybooks.tk

  9-cu sinif riyaziyyat(imtahan testleri)c - share sun, 10 sep 2017 15:18:00 gmt


Filename:  fizika-9-sinif.pdf

Source: earlybooks.tk

Time: 17-10-17

Tags: 4 cu sinif ucun testler  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

  IV sinif RİYAZİYYAT Test kitabçası Testin tarixi / / 2009 Gün Ay . 1. Hesablayın :15+3 · 4 –16= ? A) 27 ...


Filename:  iv-riyaziyyat.pdf

Source: tehsil.gov.az

Time: 17-10-17

Tags: riyaziyyat testleri  

derslik.edu.az

  lardan istifado olunduguna göro riyaziyyat ... illikplanla§dzrma nümunasi " lido 19-cu ... I -ci sinif insan fiquru ...


Filename:  Tesviri%20incesenet%201-CAVAB.pdf

Source: derslik.edu.az

Time: 17-10-17

Tags: 4 cu sinif testleri  

RIYAZIYYAT VƏ INTELLEKT - anl.az

  Dördüncü sinif proqramını m ... Riyaziyyat və intellekt - Bakı: Müntərcim, ... Ədədi 4-ə böləndə аşаğıdаkılаrdаn hаnsı qаlıq оlа ...


Filename:  ir_vC.pdf

Source: www.anl.az

Time: 17-10-17

Tags: 5 ci sinif riyaziyyat testi  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

  IV sinif ANA DİL İ Test kitabçası ... 4. Fərqli zamanı göstər. A) kəsəcək B) biləcək ... mək C) du D) cu 33. “Dəmir qapı” söz ...


Filename:  iv-anadili.pdf

Source: edu.gov.az

Time: 17-10-17

Tags: riyaziyyat testleri 3 cu sinif  

MÜƏLLİM ÜÇÜN METODİK VƏSAİT - bakineshr.az

  4 3. mƏnƏvİ dƏyƏrlƏr, hƏmİŞƏyaŞar hİkmƏtlƏr


Filename:  Edeb%205%20Muellim-opt.pdf

Source: bakineshr.az

Time: 17-10-17

Tags: 4 cu sinif ucun riyaziyyat  

IX sinif riyaziyyat - Təhsil Nazirliyi - edu.gov.az

  IX sinif RİYAZİYYAT Test kitabças ... 4. y = ( )( ) 1 2 2 x ...


Filename:  ix-riyaziyyat.pdf

Source: edu.gov.az

Time: 17-10-17

Tags: 1 ci sinif ucun testler  

Məntiqi düşünmə qabiliyyətinin yoxlanılması üzrə …

  4-cü úərtə əsasən Nilufər fransız dilini bilir, lakin arfada çala bilmir. Bu úərti də uyğun xanalarda toplama və çıxma iarələrini


Filename:  mentiqmetodikvesait.pdf

Source: www.csc.gov.az

Time: 17-10-17

Tags:   

Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün “Həyat …

  Dərslik komplektində 4 məzmun xətti ... Məsələn, 8–9-cu s ... Hətta bu gün 6-cı sinif úagirdləri


Filename:  CVB_6_Heyat_bilgisi.pdf

Source: derslik.edu.az

Time: 17-10-17

Tags:   

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0193 seconds