Search pdf ebook

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

  IV sinif ANA DİL İ Test kitabçası ... 4. Fərqli zamanı göstər. A) kəsəcək B) biləcək ... mək C) du D) cu 33. “Dəmir qapı” söz ...


Filename:  iv-anadili.pdf

Source: edu.gov.az

Time: 17-06-22

Tags: riyaziyyat testleri  

MÜƏLLİM ÜÇÜN METODİK VƏSAİT - bakineshr.az

  4 3. MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR, HƏMİŞƏYAŞAR HİKMƏTLƏR Ənvər Əlibəyli. İlan və Qurbağa ..... 134


Filename:  Edeb%205%20Muellim-opt.pdf

Source: bakineshr.az

Time: 17-06-22

Tags: 4 cu sinif testleri  

derslik.edu.az

  lardan istifado olunduguna göro riyaziyyat ... illikplanla§dzrma nümunasi " lido 19-cu ... I -ci sinif insan fiquru ...


Filename:  Tesviri%20incesenet%201-CAVAB.pdf

Source: derslik.edu.az

Time: 17-06-22

Tags: 4 cu sinif imtahan testleri  

RİYAZİYYATIN MƏSƏLƏ VASİTƏSİLƏ TƏKRARI - anl.az

  riyaziyyat müəllimlərinə, ... 4 da demək olar. V-VI ... 10. 9-cu Ģəkildə təsvir olunmuĢ bərabərlik doğru deyil. Kibrit dənələrindən


Filename:  qe_rmvti.pdf

Source: www.anl.az

Time: 17-06-22

Tags: 2 ci sinif riyaziyyat testleri  

RIYAZIYYAT VƏ INTELLEKT - anl.az

  Dördüncü sinif proqramını m ... Riyaziyyat və intellekt - Bakı: Müntərcim, ... Ədədi 4-ə böləndə аşаğıdаkılаrdаn hаnsı qаlıq оlа ...


Filename:  ir_vC.pdf

Source: www.anl.az

Time: 17-06-22

Tags: 4 cu sinif ucun test  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

  Hesablayın :15+3 · 4 ... IV sinif riyaziyyat.doc Author: user Created Date: 10/18/2010 11:27:40 AM ...


Filename:  iv-riyaziyyat.pdf

Source: edu.gov.az

Time: 17-06-22

Tags: riyaziyyat testleri 3 cu sinif  

  • ← Previous
  •      
  • Next →
Results generated in: 0.0224 seconds